Scholing over leerplicht en verantwoording.

Afgelopen periode is er door Godelieve scholing gevolgd.

Scholing over verantwoording. Hoe kan een school beter in kaart brengen wat er allemaal bereikt wordt en wat de school gedaan heeft om deze resultaten te bereiken.
Meer en meer is er ruimte om de zachte resultaten in beeld te brengen. Want onderwijs is meer dan alleen de resultaten van rekenen en taal (hoewel deze natuurlijk erg belangrijk zijn…. taal is immers de basis van het denken). We gaan zoeken hoe we ook op de KJS beter en meer passend/ rijker kunnen verantwoorden. Het gaat vast nog een poos duren voordat dit zichtbaar wordt maar er wordt aan gewerkt.

Ook is er scholing gevolgd over leerplicht. Het is nl onderdeel van de zorgplicht van school dat we in kaart hebben welke kinderen hoe laat verzuimen. Verzuimen met oorzaak/ toestemming, maar natuurlijk ook verzuimen zonder toestemming, of hoe vaak kinderen te laat komen.
Het is de plicht van school om niet alleen te noteren wanneer kinderen er niet zijn (of als ze te laat komen). Het is ook de plicht van school om dit uit te wisselen met DUO. Via DUO gaat de informatie naar de leerplichtambtenaar.
Als een school niet (of opvallend weinig) meldingen doet wordt er controle uitgevoerd op de school. Klopt de administratie van een school dan wel? Is de school wel zorgend of kritisch genoeg?

Stap 1 voor de KJS is dat we wat meer gaan registeren wanneer een kind te laat komt, er niet is en of dit dan met toestemming is of niet.
Na 3 keer is het dan de bedoeling dat we ouders laten weten dat er 3 keer verzuim genoteerd is (dit kan met een kort schriftelijk berichtje). Bij 6 keer is het de bedoeling dat ouders gesproken worden dat er teveel verzuimd wordt. Bij 9 keer worden ouders dan op gesprek gevraagd. Bij 12 keer wordt de leerplichtambtenaar ingelicht. Let op! Ook te laat komen wordt als verzuim gezien.

Alles met de bedoeling dat kinderen niet veel verzuimen en optimaal aanwezig zijn om te leren op school.
Nu valt het verzuim bij ons op school over het algemeen erg mee. Dus heel veel zal er niet veranderen denken we.
En voor de kinderen (en ouders) waar wel wat voor verandert, zal dit uiteindelijk in hun voordeel zijn.