Een richtingsverkeer bij het ingaan van de school

In schooljaar 16-17 is er tijdens ouderbijeenkomsten over zorg door ouders aangegeven dat ze graag hun kind in de klas brengen.

Dit willen ouders niet alleen in de groepen 1, 2 of 3 maar ook in hogere groepen.

Om dit te kunnen organiseren moesten we afstappen van de gewoonte om kinderen op het plein te laten verzamelen om vervolgens in de rij naar binnen te  gaan.

Sindsdien komen alle kinderen (al dan niet met ouders) tussen 8.20 uur en 8.30 uur de school binnen wandelen.

Omdat ze al die tijd de trap en de gang bij de jassen in kunnen lopen, hebben we voor de veiligheid van de kinderen afgesproken dat we bij de inloop van school gebruik maken van eenrichtingsverkeer regel.

Het is de bedoeling dat iedereen via het plein de deur binnen komt en daar rustig de jas op kan hangen (voor de groepen 1, 2 en 3) of de trap rustig naar boven kan lopen.

Zonder dat er mensen als tegenliggers komen die het lopen of jas ophangen bemoeilijken. Daarom mogen kinderen en volwassenen in die tijd wel de trap op maar als ze naar beneden willen, is het de bedoeling dat ze de trap bij de lift in de hal gebruiken (dus even doorlopen naar de bovengang van de hal!)

Ook de ouders die bij de groepen 1-2 of 3 zijn geweest zien we graag doorlopen naar de hal om via de voordeur van het RaJuBiBoS naar buiten te gaan. 

Sinds schooljaar 16-17,  zijn de meeste ouders die wij spreken erg positief over deze manier van de school ingaan. 

We hopen dat iedereen zoveel mogelijk aan de eenrichtingsverkeer regel meewerkt, dan kunnen we positief blijven over deze manier van de dag samen starten!