Rapporten komen naar huis de dag voor de rapportage gesprekken. Mappen en bladen meegeven a.u.b..

Komende week wordt gestart met het voeren van rapportage gesprekken. Kinderen krijgen hun rapport mee naar huis de dag voordat het gesprek gepland staat.

Het is belangrijk dat alle rapportmappen mee naar school gegeven worden aanstaande maandag (als deze nog thuis liggen). Ook hebben we maandag de rapportbladen Dit ben ik en rapport thuis onderwijs nodig.
Deze kunnen de leerkrachten dan in het rapport doen naast de bladen die zij zelf met informatie gevuld hebben over de vorderingen.