Rapporten en rapportgesprekken

Rapporten en rapportgesprekken

Komende week gaat het team de rapporten schrijven. Er zijn aangepaste rapportbladen gemaakt die de leerkrachten en de kinderen in zullen vullen.

Op maandag 29 juni krijgen de kinderen het rapport mee naar huis.
In de rapporten vindt u geen uitslagen van toetsen. We gaan methode toetsen wel afnemen als de school weer helemaal open is. Maar de informatie uit de toetsen gebruiken we alleen om te kijken welke stof er allemaal opgepakt is door de kinderen. Vandaar uit kunnen we dan bepalen welke lesstof er nog allemaal aangeboden moet gaan worden.

Na de zomer nemen we de citotoetsen af. Tegen die tijd hebben de kinderen alweer een tijd onderwijs erop zitten (5 weken voor de zomer en 4 weken na de zomer). We gaan ervan uit dat we dan een reëler beeld krijgen van wat er allemaal wel en niet geleerd is. Ook omdat het tegen die tijd wat rustiger zal zijn op Corona gebied (iets dat ook voor de kinderen best wat onzekerheid en onrust met zich meebrengt).

In de week van 6 juli houden de leerkrachten rapportage gesprekken. Ouders mogen tot de zomer niet in school komen. Daarom zullen we de gesprekken online voeren.
Op 15 juni zetten we in Parro een inschrijfrooster klaar. Hier kunt u aangeven op welke tijd u met een leerkracht via Teams in gesprek wilt gaan.
In het gesprek wordt de rapportage doorgenomen, maar ook zal de leerkracht met u delen wat er de afgelopen periode online gezien is en wat er tussen 11 mei en 6 juli in de klas gezien is. Hierbij kan de leerkracht dan ook met u delen waar de komende periode aan gewerkt moet worden. Dit vanuit de informatie die de leerkracht gezien heeft in de methode gebonden toetsen.