Pleinwacht Informatie

Ingesloten sturen we nog een keer de pleinafspraken. (Ze zijn ook altijd op de schoolwebsite te vinden, maar we begrepen tijdens de ouderinformatieavond dat niet iedereen ze daar heeft kunnen vinden).

Deze eerste schoolweken is de pleinwacht prima verlopen. Ouders hebben ingeschreven en helpen of zorgen dat iemand hun beurt waarneemt. Daar zijn we erg blij mee.

Toch hebben we tijdens de informatieavond ook kritische geluiden gehoord. Ouders vinden het lastig om de verantwoordelijkheid van toezicht te dragen. Dat begrijpen we. Om deze reden staan ouders nooit alleen op het plein en staat er altijd een eindverantwoordelijke namens school op het plein erbij.

Mocht het zijn dat ouders die pleinwacht lopen vinden dat een of ander dat ze op het plein zien,  vragen oproept of zorgen veroorzaakt dan is het belangrijk dat zij dit melden bij de leerkracht, bouwcoördinator of directeur op de dag dat dit gebeurt. Alleen dan kunnen we iets met/aan de voorvallen of zorgen doen.

Ook hoorden we dat ouders bang zijn dat de kwaliteit van de pauze/pleinwacht niet gewaarborgd wordt als ouders pleinwacht lopen. Ongetwijfeld zal de ene ouder gemakkelijker pleinwacht lopen dan de andere. Ook zal de ene ouder er meer affiniteit mee hebben dan de andere ouder. Door altijd iemand van school mee te laten kijken op het plein zorgen dat er elke overblijf beurt goed toezicht gehouden wordt. En ouders die wat minder bekend zijn met toezicht houden, leren er misschien mooi van, waardoor het een volgende keer gemakkelijker en/of beter gaat?  (Overigens vinden wij het goed gaan en zien wij de zorgen die uitgesproken zijn in praktijk nog niet terug. Maar een gewaarschuwd mens telt voor …. Dus we gaan het goede verloop natuurlijk wel extra monitoren!!) Dus kritische ouders, bedankt voor het delen van uw zorgen!