Plastic gebruik op de KJS…

Bij het zomerfeest is school door verschillende ouders aangesproken. Het viel hen op dat de school kiest voor gebruik van plastic bekers, borden en bestek terwijl we anderzijds bezig zijn met scheiden van afval en milieuonderwijs.
We vinden dat ouders hier terecht een kritisch geluid lieten horen.

Besloten is dat we als school geen nieuwe plastic wegwerp bekers meer zullen kopen.
Voortaan zullen we kiezen voor milieu vriendelijkere oplossingen.
Wel zullen we de bekers die over zijn van vorig schooljaar eerst opmaken (ook een milieu vriendelijke keuze…)