Plannen volgend schooljaar

Net zoals elk jaar hebben we Koersplandagen georganiseerd om te bespreken hoe we ons onderwijs verder gaan ontwikkelen. In de voorbereiding van de dag had de MR ons al laten weten erg enthousiast te zijn over de ontwikkelingen die al in gang zijn gezet:

  • Werken op basis van doelen
  • Coöperatief/ samenwerkend leren
  • Werkvormen waarbij kinderen ontwerpend en ontdekkend leren en/of werkvormen waar kinderen bewegend leren (wat passend is voor de leerlingen en de les)
  • Circuit werk
  • ICT/ Snappet
  • Ons zorgaanbod
  • Techniekonderwijs
  • Verder zijn we zuinig op ons pedagogisch klimaat waar we blij mee en trots op zijn en de structuur die we op de KJS hebben die de ontwikkelingen van zowel de kinderen als onze onderwijskwaliteit mogelijk maken.

Al deze zaken gaan we daarom verder uitwerken in ons onderwijs. Daarnaast gaan we een nieuwe muziekmethode invoeren (omdat de methode die we nog niet zo lang hebben, niet maakt dat we veel muziek ‘beleven ‘ maar ook niet zelf maken.) We gaan ons Engels onderwijs onder de loep nemen omdat we denken dat het beter kan.

En een waar wij zelf het meest enthousiast over zijn: we gaan ons talentenonderwijs verder uitwerken. In talentmiddagen gaan we kinderen de ruimte geven om te leren over/ aan vakgebieden waar ze hun talenten verder kunnen ontdekken en/of ontplooien. Hierbij denken we niet meer alleen aan techniek, maar ook aan mogelijkheden als schaken, muziek, dans, kunst, EHBO, koken, ouderen activiteiten, enz. Enz. Hoe een en ander er helemaal uit gaat zien, leest u op een later tijdstip van ons!