Persbericht stichting Leergelden

“PERSBERICHT

Drechtsteden, 14 maart 2022

LEERGELD HELPT GEZINNEN MET KRAPPE BEURS

Ondersteuning van kinderen nu meer dan ooit noodzakelijk!

 

In 2021 heeft Stichting Leergeld Drechtsteden meer dan 2000 kinderen in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam geholpen. Zonder de steun zouden deze kinderen door de beperkte financiële middelen in het gezin met tal van activiteiten niet mee kunnen doen.

Per kind in het basisonderwijs is maximaal € 275 per jaar beschikbaar voor schoolspullen, contributie voor sportclubs, sportspullen, muziekonderwijs, enzovoorts. Kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen voor maximaal € 790 ondersteund worden.

Leergeld weet dat er meer kinderen zijn die van onze regelingen gebruik kunnen maken, maar dat nog niet doen. Juist in deze tijd van onzekerheid en grote kostenstijgingen is het fijn te weten dat er geld is om uw kinderen aan allerlei activiteiten mee te laten doen. Leergeld hoopt dan ook dat meer ouders met een inkomen tot 140% van het bijstandsniveau de weg naar Leergeld weten te vinden. Voor hun kinderen is het heel belangrijk dat zij dezelfde mogelijkheden hebben als hun klasgenoten met ouders die een hoger inkomen hebben.

Leergeld roept scholen, sportverenigingen, wijkteams en dergelijke op de ouders attent te maken op de bestaande ondersteunende regelingen.

Leergeld wijst de deelnemers ook de weg naar allerlei andere acties, zoals van de Stichting Jarige Job, Opnieuw & Co, Zak vol geluk (Sinterklaascadeaus) en de Voedselbank.

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.leergelddrechtsteden.nl.

Inkomensgrens

Per 1-1-2022

Exclusief

Vakantiegeld*

Inclusief

vakantiegeld

Alleenstaande ouder € 1.455,61 € 1.528,39
Tweeouder gezin € 2.079,44 € 2.183,41

 

Voor nadere informatie over dit persbericht kan uw redactie contact opnemen met coördinator Iris van Krimpen, telefoonnummer: 06-21601947 / e-mail: i.vankrimpen@leergelddrechtsteden.nl.”