Oudergesprek plannen

Bij de start van het schooljaar voert de leerkracht van uw kind graag een gesprek met u. Om kennis te maken. Maar ook zodat u kunt vertellen over uw kind. Wat uw ervaringen zijn en wat uw hoop en wensen voor dit schooljaar zijn.

Het gesprek wordt gevoerd naar aanleiding van een blad dat u thuis in heeft gevuld.

Op woensdag 25 september en woensdag 2 oktober voeren alle leerkrachten van school oudervertel gesprekken. Daarnaast regelt elke leerkracht nog extra tijden.

Op maandag 16 september om 16 uur worden de inschrijflijsten voor de gesprekken in Parro open gezet. U kunt dan uzelf inplannen voor een gesprek. Het is de bedoeling dat kinderen bij de gesprekken aanwezig zijn. (mocht u ook nog een gesprek willen voeren met de leerkracht zonder aanwezigheid van uw kind, dan kan hier natuurlijk apart een afspraak voor worden gemaakt.