Opvolger voorzitter OR gevonden, nieuwe leden op komst?

Op 18 maart is de OuderRaad (OR) weer bij elkaar gekomen voor vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden de feesten die geweest zijn geëvalueerd en de feesten (of activiteiten) die er aankomen voorbereid.

Het zijn gezellige vergaderingen waar voornamelijk de lijnen uitgezet worden. Het echte voorbereidende werk wordt vaak in kleinere groepjes gedaan.

Op 18 maart is er ook gesproken over het voorzitterschap. Marjolein Swinkels (moeder van Anne, Sara en Eefje) heeft laten weten het voorzitterschap van Sander over te willen nemen. Ook is er gesproken over nieuwe leden voor de OR. Omdat niemand zich opgegeven heeft voor deze taak, is besloten dat ouders van de OR actief op zoek zullen gaan naar nieuwe leden.