MR zoekt nieuw lid!

Beste ouders/verzorgers,

Per nieuw kalenderjaar komt er een plaats vrij in de medezeggenschapsraad (MR). We zoeken daarom een nieuw lid voor de oudergeleding.

In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd.
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid. U krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur.
De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken!

Voor deze vacature wordt een verkiezingsprocedure gehouden. Alle ouders krijgen de mogelijkheid zich verkiesbaar te stellen. Hiervoor is het nodig dat ze een motivatie schrijven. Op basis van deze motivaties, zullen alle ouders van de school vervolgens hun stem uit kunnen brengen.

Heeft u interesse in de vacature van MR-lid, stuurt u dan een mail waarin u zichzelf voorstelt en uw motivatie voorzien van een foto naar mrkjsheerjansdam@gmail.com voor 19 november 2021.

Met vriendelijke groeten,

Namens de MR; Sabine Rijsdijk, Esther van Kasteel, Elseline van Noort, Marleen den Otter,
Femke Lootsma en Jolanda Noordermeer