Mondkapjes en rapportavonden

Het zal u niet ontgaan zijn dat er verschillende versoepelingen zijn aangekondigd vanuit het kabinet. Dat heeft ertoe geleid dat wij de afspraak om een mondkapje op het schoolplein te dragen per direct laten vervallen.

We zijn daarnaast verheugd dat we u weer mogen uitnodigen voor een fysiek rapportgesprek op school (indien u dit wenst). Om de 1,5 m regel zoveel mogelijk te waarborgen maken we nog gebruik van eenrichtingsverkeer op de trap voor de groepen die boven zitten. Bij binnenkomst kunt u gebruik maken van de trap grenzend aan het schoolplein om naar boven te gaan. U kunt de school weer verlaten via de trap die uitkomt in de centrale hal.

Met betrekking tot het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren) zijn er geen wijzigingen. Tot aan de zomervakantie blijft het zoals het nu is.

Ik wil u alvast bedanken voor uw medewerking.