Meer aandacht voor hoogbegaafden onderwijs

Dit schooljaar scholen alle leerkrachten van de KJS zich op gebied van hoog begaafdheid (HB).

Op onze school is er veel ruimte voor extra aandacht op allerlei gebied; we hebben een Plusjuf op gebied van gedrag. Juf Marleen Dercksen kan kinderen begeleiden die kindcoaching kunnen gebruiken. We hebben een Plusjuf op gebied van rekenen, juf Jolanda kan kinderen en leerkrachten begeleiden om rekenonderwijs meer passend en kwalitatief beter te maken. We hebben verschillende  Plusjuffen op gebied van didactiek, die kinderen extra hulp of uitleg kunnen geven als dit nodig is.

Ook hebben we een Plusjuf op gebied van meer en hoogbegaafdheid die elke donderdag les geeft in de Erasmusklas. We zijn op school dus behoorlijk toegerust met extra kennis en mogelijkheden voor passend onderwijs.

Toch denken we dat dit nog beter kan. Zo weten we dat als we eerder kunnen signaleren welke kinderen meer kunnen (dus meer of hoogbegaafd zijn) we deze kinderen eerder passend onderwijs kunnen gaan bieden. Ook kunnen we nog meer leren wat we in de klas al met deze kinderen kunnen doen, hoe we hen anders/extra uit kunnen dagen, hoe we hen de ruimte kunnen geven, zodat ze hun mogelijkheden optimaal kunnen benutten.

Deze scholing doen we niet alleen, het initiatief en de uitwerking komt voor een groot deel van ons Samenwerkingsverband. Dit maakt dat het leerproces samen met andere scholen en leerkrachten kunnen doen, een fijne uitwisseling dus! Tzt zult u in de klassen vast uitwerking van deze kennisvergroting en vernieuwde aanpak gaan zien.