lessen levensbeschouwing

De lessen godsdienstonderwijs die wij tot nu toe als keuze aanboden binnen ons programma zullen volgend schooljaar komen te vervallen. Deze lessen waren voornamelijk gericht op het Christendom. Gezien het openbare karakter van onze school vinden wij het passender om lessen levensbeschouwing aan te bieden aan alle kinderen. Deze lessen zullen onderdeel uitmaken van het burgerschapsonderwijs waarin wij aandacht schenken aan verschillende culturen, ideeën en levensbeschouwingen. Dit past bij onze kernwaarde ‘kom verder’ waarin wij omschrijven een welkome en respectvolle sfeer te willen creëren waarin ‘jezelf zijn’ en ‘elkaar ontmoeten’ centraal staan. Kennis over en van verschillende culturen, religies en achtergronden kunnen bijdragen aan meer acceptatie, begrip en respect.