Leerlingenraad bekend en voor het eerst bij elkaar

Op dinsdag 24 september is de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. Op de foto is te zien dat, uit groep 8, Floor en Steyn, uit groep 7 Noa en Yip, uit groep 6, Luc en Olivia en uit groep 5 Jaella en Mike de school vertegenwoordigen.

De leerlingenraad adviseert school over van alles en nog wat. Veelal bepalen de leerlingen wat er besproken wordt. Soms vraagt het team en/of de directie de leerlingenraad om raad. De leerlingenraad adviseert en stelt soms veranderingen voor. Sommige voorstellen worden door het team van leerkrachten besproken en al dan niet doorgevoerd.Sommige voorstellen zullen besproken worden in de MR en al dan niet doorgevoerd worden.

 

In het verleden is de lunchpauze anders georganiseerd op advies/verzoek van de leerlingenraad. Speel afspraken op het schoolplein zijn op advies van de leerlingenraad aangepast. Tijdens toetsen mag er kauwgom gegeten worden dankzij de leerlingenraad, enz enz enz. We zijn benieuwd naar de schoolverbeteringen die de leerlingen dit schooljaar kunnen bedenken.

De groep 8 leerlingen zijn de voorzitters van de leerlingenraad, de groep 7 leerlingen notuleren en maken verslag van de bijeenkomst voor de Nieuwsflits en de schoolwebsite. Omdat de eerste vergadering veelal ging over het hoe en wat van de leerlingenraad, en omdat deze Nieuwsflits wel erg snel na de vergadering de deur uit moest een kort verslagje van de besproken zaken op rij door Godelieve:

Voetballen op het plein:
Leerlingen van de school willen toch wel erg graag voetballen op ons schoolplein. Afspraak is dat we dit niet doen. Hier zijn verschillende redenen voor: buren hebben in het verleden teveel geluidsoverlast ervaren van het voetballen (de bal die regelmatig hard tegen het hek kletterde… schreeuwende kinderen op het plein enz.). Daarnaast is ons speelplein niet ingericht op voetballen… We hebben veel prachtige speeltoestellen waar we heel blij mee zijn, maar het maakt de ruimte om veilig te voetballen erg klein.
Er zijn wel oplossingen bedacht: gemiddeld een keer per maand gaat de leerkracht met de kinderen voetballen op het voetbalveldje verderop in de straat.
(Ook heeft de leerlingenraad nog een mogelijkheid bedacht, die we pas willen delen als we weten dat/of het gaat lukken. Spannend…)

De schoolreis bestemming is besproken. De leerlingenraad gaf aan dat er altijd gekozen wordt voor een pretpark. Dit terwijl er kinderen zijn die niet in achtbanen of dergelijke durven. Of hier mogelijk te klein voor zijn. De vraag is of er afgewisseld kan worden van bestemmingen.
Afspraak is dat de leerlingenraad leden in hun eigen klas 5 of 6 of 7 favoriete bestemmingen gaan inventariseren. Volgende keer komen we dan op het onderwerp terug om te besluiten wat het verzoek van de leerlingenraad over dit onderwerp gaat worden.

Tot zover de gespreksonderwerpen van de eerste bijeenkomst.