Laatste periode!

De laatste periode van het schooljaar is gestart. Natuurlijk hebben onze kinderen nog een lekker weekje vrij in juni aansluitend op tweede pinksterdag (10 tot en met 14 juni). Dat breekt de laatste lange lesperiode naar de zomervakantie wel een beetje.

In totaal is er dit schooljaar nog  9 weken school te gaan.

Dat betekent dat we de komende week zullen toetsen voor het tweede rapport. Hier is gisteren al een eerste begin mee gemaakt. In verband met de Avond 4 daagse wordt er volgende week woensdag, donderdag en vrijdag niet getoetst. Dan zijn veel kinderen niet zo fit als normaal en toets uitslagen kunnen dan een vertekend beeld geven. Maar op maandag 27 mei tot en met vrijdag 7 juni zullen er wel toetsen afgenomen worden. Het is handig als kinderen deze dagen fit zijn.

In de week van 10 juni zullen leerkrachten vervolgens tijdens studiedagen de rapporten gaan schrijven. Het is handig als alle rapportagemappen dus weer mee naar school gegeven worden.

Zoals op de kalender staat maken we op donderdag 27 juni bekend wie er volgend schooljaar in welke groepen les gaat geven. Op 3 juli gaan de kinderen dan alvast een uurtje kijken in hun nieuwe klas bij hun nieuwe leerkracht.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een geweldig Pleinfeest op 12 juli al in volle gang. Net zoals er al gewerkt wordt aan de musical en afscheidsavond voor groep 8.

De tijd vliegt maar er is nog genoeg moois op school te verwachten deze laatste periode. Wij hebben er zin in!