Kwaliteitsimpuls creatieve vorming dankzij de Vrienden van de KJS

Al een aantal jaar proberen we op de KJS de creatieve vorming, in de brede zin van het woord,  een kwaliteitsboost te geven. Het past bij ons uitgangspunt dat ieder kind zijn/haar talenten mag ontdekken en ontwikkelen. Mede door de financiële bijdrage van de Vrienden van de KJS is dit mogelijk gemaakt. Dit jaar doen wij dit op de volgende gebieden:

 

*Techniek

De inzet van onze techniekdocent Jasper blijft gehandhaafd. Naast de reguliere technieklessen zal er ook ingezet worden op lessen in multimedia en vloggen. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden moeten we beschikken over bepaalde competenties die ons mediawijs maken. Hiervoor heeft de KJS  onder andere I pads aangeschaft waar wij zelf software op kunnen installeren die we bij de lessen willen gebruiken. De I pads kunnen ook worden ingezet bij andere lessen.

 

*Slagwerkworkshops

Voor de kerstvakantie hebben alle groepen een slagwerkworkshop gehad van vakdocent Marco. Muziek maken met elkaar is leuk en bevordert de sociale vaardigheden! Kinderen leren naar elkaar te luisteren en ontdekken of zij interesse hebben in het bespelen van een muziekinstrument. In januari volgen er nog 2 lessen voor alle groepen. Wij houden u middels Parro op de hoogte van de resultaten!

 

*Bewegen op muziek voor kleuters

Na de voorjaarsvakantie starten de kleutergroepen met bewegen op muziek. Zij krijgen les van vakdocente Melissa.

Door te dansen leren de kinderen vanzelf wat ze allemaal met hun lijf kunnen, leren ze nieuwe bewegingen op muziek en worden ze uitgedaagd zichzelf verder te ontwikkelen. De oog-handcoördinatie wordt geoefend en om nog meer aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen zal de dansjuf haar lessen verbinden aan de thema’s waaraan gewerkt wordt in de groep!