Koppeling Parro en Parnassys. Dit houdt het in…

Alle leerling gegevens worden bij houden in een leerlingvolgsysteem. Dit heet Parnassys. Er staan de adresgegevens van alle kinderen in. U kunt er lezen welke kinderen bij uw zoon of dochter in de klas zitten. Maar ook zaken als toets uitslagen worden door leerkrachten in Parnassys gezet. U kunt deze inzien via het Ouderportaal.

Parro is het systeem waarmee wij alle berichten aan ouders versturen.

Parro en Parnassys komen van hetzelfde bedrijf. Ze zijn aan elkaar gekoppeld.

Het bedrijf dat de systemen beheerd heeft geregeld dat u vanaf augustus gemakkelijk kunt schakelen van de Parro berichten naar het Parnassys ouderportaal.

Om dit te kunnen doen moeten de gevens in Parnassys wel overeenkomen met de gegens in Parro. Dus de mailadressen in Parnassys en in Parro moeten gelijk zijn.
Dat is nu in veel gevallen niet zo. Daarom zijn wij bezig met het opschonen van de gegevens in Parro en Parnassys.

Het kan zijn dat wij u deze week of de laatste week van de vakantie benaderen om uw gegevens na te vragen. Handiger is het als u zelf nu nakijkt of uw gegevens nog overeenkomen met elkaar. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u ons hierover mailen.
Via het ouderportaal van Parnassys, of via leontine.hemmes@ozhw.nl

Alvast bedankt voor de hulp!