Klusklas

In het kader van Passend Onderwijs is op de KJS sinds een paar jaar het plan Passend organiseren van kracht,
wat heeft geleid tot de inzet van Plusjuffen. Daarnaast hebben we geformuleerd dat we willen werken
aan de Talenten van kinderen. Met het oog hierop zijn talentmiddagen en technieklessen georganiseerd.
Deze staan voor dit schooljaar weer allemaal gepland.

Ook de klusklas is een onderdeel van een stukje Passend onderwijs.

Wat is bij ons gesteld als doel:
In de Klusklas ontwikkelen kinderen hun Talent voor techniek en creativiteit. Kinderen werken er aan
samenwerkingsvaardigheden en hun sociaal emotionele ontwikkeling. De opzet van de lessen verschillen
weinig van de lessen zoals gegeven tijdens de technieklessen. Met het verschil dat de groepen kleiner zijn
en de mogelijkheid om de opzet meer passend te laten zijn voor de doelen die er behaald kunnen worden.
Ook op individueel gebied. Lopende het schooljaar moet gekeken worden hoe deze mogelijkheden zich in
praktijk ontwikkelen. Wanneer komt een kind in aanmerking voor deze Klusklas? De Klusklas is bedoeld
voor kinderen in de groepen 3 tot en met 8 die wellicht cognitief minder sterk, maar meer begaafd zijn op
praktisch gebied, dus goed met hun handen kunnen werken. Ze hebben een sterk gevoel voor techniek.
Daarentegen kunnen er ook kinderen aansluiten die mogelijk cognitief heel sterk zijn maar op gebied van executieve vaardigheden veel kunnen leren in de Klusklas. De aanpak en opzet vraag namelijk het nodige op dit gebied van kinderen. Tot slot kunnen er kinderen aansluiten die sociaal emotioneel een boost kunnen gebruiken.

Hoe selecteren we kinderen voor de Klusklas?
Net als bij de selectie voor de Plusjuf of de Erasmusklas is de selectie vooral aan leerkrachten in samenwerking van IB’er. Daarnaast moeten kinderen zelf gemotiveerd zijn om aan te sluiten. Leerkrachten wordt gevraagd een lijstje op te stellen met leerlingen die zij graag in de Klusklas zien. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor de klusklas zullen wij dit met u overleggen.

Om zoveel mogelijk kinderen een passend aanbod te doen hanteren wij de regel dat kinderen die al in de Erasmusklas zitten, niet deelnemen in de Klusklas.