Klusklas van start, voor wie en hoe werkt het?

Met ingang van dit schooljaar hebben we vrijdag techniek dag een andere opzet gegeven. Alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen een keer per maand een techniekles. Daarnaast is er een keer per maand een Talentles.

Tot slot is er een keer per maand Klusklas voor kinderen die talent hebben voor techniek. Dat is nieuw.

Oorzaak van de verandering is dat leerkrachten in de hogere groepen vonden dat kinderen teveel onderwijstijd aan techniek spendeerden. Er zijn veel kinderen die deze tijd nodig hebben voor de basisvakken in de klas.
Van de andere kant willen we als school werken aan de Talenten van kinderen. Technieklessen voor kinderen die hier talent voor hebben en ook op sociaal emotionele ontwikkeling of op gebied van ontwikkeling van executieve functies oefening kunnen gebruiken, zouden terecht kunnen in een Klusklas. (Meer lezen over executieve functies: https://wij-leren.nl/executieve-functies.php)

Leerkrachten en kinderen zijn in gesprek gegaan om te besluiten voor wie de Klusklas meerwaarde heeft. Kinderen hebben kunnen motiveren waarom ze graag deel willen nemen aan de klusklas. Leerkrachten hebben kunnen motiveren waarom ze kinderen deel willen laten nemen, of waarom juist niet. Juf Kimberly, Godelieve en meester Jasper hebben in overleg met de leerkracht van de klas uiteindelijk bepaald wie er wel en geen deel zullen nemen.

Hier wordt is in eerste instantie de vraag voorleggend geweest;
• Zijn er elementen van de Klusklas lessen die meerwaarde hebben voor een kind?
• Kan het kind de tijd in de klas mbt de reguliere lessen een keer per maand missen? Want de reguliere lessen gaan onder deze tijd door (Er zal geen uitleg gegeven worden, maar verwerkingstijd missen kinderen die naar de Klusklas zijn wel).

In de klusklas werkt meester Jasper projectmatig aan techniek opdrachten. Afhankelijk van de leeftijd en de kinderen die het betreft zullen opdrachten met verschillende materialen uitgevoerd worden. Sommige groepen zullen mogelijk wat meer gaan programmeren, andere zullen wat meer met hout werken.
Ook zal het van de kinderen afhangen of er meer samen gewerkt wordt, of dat kinderen opdrachten meer zelfstandig uitvoeren.
Het sociale element is ook in deze lessen een belangrijke component. Van samenwerken tot aan zelfstandigheid. Maar ook op gebied van zelfvertrouwen, taakgerichtheid en verantwoordelijkheid enz.

Met de start van de Klusklas willen we meer gericht aan de talenten van kinderen werken.

Inmiddels hebben we begrepen dat er ouders zijn die het erg lastig vinden dat hun kind nu minder technieklessen krijgen. Ook zijn er kinderen die erg teleurgesteld zijn dat hij/zij niet in de Klusklas zit. We begrijpen deze teleurstelling. Als tijd en geld op school oneindig waren, zouden we ook zeker meer technieklessen geven.
Als oplossing wordt er momenteel uitgezocht of het mogelijk is om naschoolse technieklessen te organiseren, dit op kosten van ouders. Zodra duidelijk is of dit mogelijk is, op welke tijd en tegen welk tarief zullen wij dit aan u laten weten.