Klusklas indeling bracht onrust, dit is onze oplossing.

Bij de aanvang van dit schooljaar dachten we er goed aan te doen te starten met een Klusklas. De Klusklas zou tot doel hebben het passend onderwijs en het talentonderwijs op school verder vorm te geven.
Nu bleek de Klusklas zo populair dat meer kinderen dan er plaatsen zijn in deze Klusklas mee willen doen. Ook meer ouders dan er plaatsen zijn wilden hun kind In de Klusklas.
Daarnaast was het voor ouders en kinderen niet duidelijk wie nu wel waarom in de Klusklas geplaatst werd en wie nu waarom niet.

Dit heeft de nodige onrust gebracht, wat jammer is natuurlijk. En wat nooit de bedoeling is geweest.
Maar zoals altijd als er een probleem zich voordoet, zijn we gaan nadenken, praten, overleggen. In de MR, in de leerlingenraad en in het team.
We zijn tot de volgende oplossing gekomen.
De leerkracht kan ervoor kiezen om de samenstelling van de Klusklas lopende het jaar te laten wisselen. Op die manier kunnen er meer kinderen naar de Klusklas toe.
De ene leerkracht zal hier niet voor kiezen de andere wel. De ene leerkracht zal voor veel wisseling kiezen, de andere voor weinig.

Op dit moment wisselen de groepen 7 en 8 helemaal niet, omdat daar geen problemen zijn met betrekking tot de indeling.

In de loop van de week krijgen de groepen 3 tot en met 6 een brief per Parro over de wisselingen en een indeling voor de rest van het schooljaar.
De leerkracht maakt deze indeling. We vertrouwen erop dat door de leerkracht deze keuze te laten maken, de beste keuze gemaakt zal worden. De leerkrachten kennen immers alle kinderen en weten het beste wat zij kunnen gebruiken met betrekking tot het onderwijs.

Hiermee krijgt de Klusklas een ietwat andere invulling dan de bedoeling was. Dat is van de ene kant misschien jammer, van de andere kant is het fijn dat de lessen zo gewild zijn.
En door te wisselen kunnen er meer kinderen gebruik maken van de populaire lessen.

We hopen op deze manier de rust met betrekking tot de Klusklassen voor de rest van het jaar terug te brengen.