KJS en Yes! Kinderopvang intensiveren samenwerking

Veel kinderen die les krijgen op de KJS zijn bekend met Yes! Kinderopvang. Omdat ze voordat ze bij ons op school kwamen op de peuterspeelzaal of de dagopvang van Yes! Kinderopvang zaten. Maar vaak ook omdat ze voor en/of na schooltijd naar Yes! Kinderopvang toegaan.

Omdat dit zo is, is het voor kinderen goed als Yes! en KJS een gezamenlijke visie hebben op hoe we met kinderen omgaan. Als er voor en na schooltijd dezelfde pedagogische aanpak gehanteerd wordt, is dit voor kinderen duidelijker, rustiger, veiliger en leerzamer.

Om deze reden zijn de KJS en Yes! Kinderopvang met elkaar in gesprek over de pedagogische visie. Wat kunnen we hier over afspreken? Ook werken we meer en meer samen (dit is al zichtbaar in gezamenlijke pilot afval vrije school waar de BSO en de peuterspeelzaal ook aan meedoet).

Ook zoeken we elkaar meer en meer op om kennis te delen, leerkrachten kunnen immers leren van pedagogische medewerkers en andersom. Allemaal in het belang van het kind.