KJS en Yes! Afvalvrij

Schooljaar 18-19 zullen Yes! kinderopvang en de KJS samenwerken aan een pilot afvalvrije school. Dit betekent dat het afval gescheiden zal worden door personeel en kinderen en dat dit ook op die manier opgehaald en verwerkt zal worden.

Dat doen we natuurlijk niet voor niets. Graag willen we onze kinderen bewust maken van de verantwoordelijkheid die wij hebben voor een beter milieu. Ook de kansen die we hebben om samen te werken aan een beter milieu willen we benutten.

In de week van 15 oktober zullen er verschillende activiteiten en lessen plaats vinden om de pilot te starten.

Er zullen lessen gegeven worden over afvalscheiding, maar ook breder zal er gesproken en geleerd worden over het belang van een beter milieu en hoe dit bereikt zou kunnen worden. Ook zal er geknutseld en gezongen worden over het thema.

In het kader van kunst en cultuur is er op maandag 15 oktober een ludieke opening. Voor schooltijd bij de ingang van het RaJuBiBoS en school en onder schooltijd in de vorm van een voorstelling. Voor schooltijd zijn alle ouders uitgenodigd om de opening bij te wonen.

Op dinsdag 16 oktober komt HVC (afval verwerkingsbedrijf) met de nodige materialen en een grote afvalwagen om informatie te geven over afvalscheiding.

In de loop van de week zullen de kinderen in het dorp afval gaan ruimen. Want we zijn als school geen eiland maar onderdeel van een groter geheel: in eerste instantie Heerjansdam. (voor dit afval ruimen zoeken we ouderhulp. Wilt u meelopen met groepjes kinderen dan kan de leerkracht u vertellen wanneer en hoe ze het dorp in zullen gaan. Natuurlijk met bescherming door handschoentjes en met duidelijke aanwijzingen wat wel opgeruimd mag worden en wat kinderen moeten laten liggen. Dat ze op de stoep moeten lopen en geen overlast mogen veroorzaken enz. Een brede leerzame activiteit!)

Op vrijdag 19 oktober om 14.30 uur sluiten we de week gezamenlijk af op het schoolplein. Ouders zijn welkom om deze afsluiting bij te wonen.