Hoofdluiscontrole

Op de KJS proberen we het zogenaamde luizenprobleem onder controle te houden door middel van een luizenprotocol. De school heeft daartoe o.a. een luizenteam, bestaande uit een aantal ouders.

 

In het kort komt het hierop neer:

 

Iedere woensdag na de vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd door de leden van het luizenteam

Ouders krijgen telefonisch bericht van de leerkracht bij eventuele constatering van luizen of neten bij hun kind

Ouders van die groep ontvangen een bericht via Parro dat er in de groep van hun kind luizen en/of neten zijn geconstateerd en waar u als ouder op kunt letten bij uw kind

In dit bericht staat ook wat te doen bij luizen en/of neten

Na twee weken zal er een nacontrole plaatsvinden om te constateren of het probleem verholpen is.