Goede doel: Ronald McDonald Kinderfonds

In de drukke kersttijd is er door kinderen en volwassenen hard gewerkt aan het geld inzamelen voor het goede doel van vorig jaar: Stichting Ronald Mc Donald. Deze inspanningen hebben het mooie bedrag van  € 395,29 opgebracht.
Het geld is overgemaakt aan de Stichting. We hopen dat het ouders en kinderen helpt om in een moeilijke periode toch samen te kunnen zijn!

Ouders dank voor uw bijdrage!!