Goede doel met kerst

Ieder jaar rond kerst kiezen we een goed doel waar we geld voor willen ophalen. Dit jaar is dat voor het Sophia Kinderthoraxcentrum.

Zoals we allemaal weten is gezondheid niet een vanzelfsprekend iets.
We willen ons als school graag gaan inzetten voor kinderen die beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.
In het Sophia Kinderthoraxcentrum wordt specialistische zorg geboden aan kinderen met aandoeningen aan het hart, de longen en de luchtwegen. Voor deze kinderen is sporten minder vanzelfsprekend, maar juist extra belangrijk. Men wil daarom het ‘So fit en Fun Centrum’ realiseren waar de kinderen spelenderwijs getest worden en er gekeken wordt naar wat er buiten hun beperkingen wél mogelijk is. Meer info hierover is hier te lezen.

U wordt nog geïnformeerd via Parro over hoe we deze actie gaan inkleden.