Goed idee!

Zoals u weet is de schoolreis voor de groepen 3 tot en met 8 niet doorgegaan dit schooljaar.
Om deze reden heeft de OuderRaad (OR) het schoolreis geld terug gestort aan de ouders die het al betaald hadden.
Een ouder benaderde school met de vraag, of de school zelf dit geld niet goed zou kunnen gebruiken… Omdat deze periode flink wat extra geld kost voor de school.
Dat klopt. Er is flink wat extra geld uitgegeven aan bijvoorbeeld het vullen van de tasjes. De postzegels voor de kaarten, het stoepkrijt, de knutselspullen enz.
Maar ook de extra schoonmaak in school kost natuurlijk extra geld.

School kan een donatie zeker goed gebruiken!
Nu hebben wij op school actieve ouders die de Stichting Vrienden van de KJS op hebben gericht. Deze Stichting zoekt sponsoren. De school kan vervolgens de Stichting om geld vragen voor zaken als het Plan passend organiseren (Plusjuffen), de betaling van vakleerkrachten op de Talentmiddagen of de aanschaf van airco voor erg warme dagen in het gebouw.

Mochten er meer ouders zijn die de bijdrage van de schoolreis dit jaar willen doneren aan school, dan kunnen ze dit het beste doen door het geld over te maken aan:

rekeningnummer : NL66TRIO0338639721
t.n.v. Stichting Vrienden van de Koningin Julianaschool Heerjansdam

Alvast heel er bedankt voor uw steun!