Foto’s bij de start van de schooldag

Bij de halve opening hebben we dagelijks foto’s gemaakt van de groep en deze op Parro gezet. Dit omdat de groep niet compleet was en kinderen elkaar op deze manier een beetje konden zien. Maar eigenlijk vooral omdat kinderen van groep 5 tot en met 8 alleen naar school komen.
Deze foto’s maken was voor de leerkracht een wat lastige ‘inbreuk’ op de start van de lesdag.

De groepen zijn nu weer compleet.
Als een kind niet op school is terwijl het verwacht wordt (dus niet afgemeld is), bellen de leerkrachten naar ouders. Zoals dit altijd gedaan is.
Hierdoor voorkomen we dat een kind ongemerkt niet op school maar ook niet thuis is.
Foto’s maken bij de start van de dag is hierdoor niet meer nodig.
We hebben van een ouder begrepen dat ze dit jammer vindt (en communicatie over deze verandering gemist had).

We hopen dat de veranderde werkwijze na de hele opening oke is voor ouders. Mochten meer ouders het jammer vinden dat foto’s niet meer gemaakt worden, dan is het handig om dit aan te geven in de vragenlijst. Dan nemen we in overweging of we toch weer foto’s gaan maken.