Extra handen in de klas, KJS maakt gebruik van subsidie mogelijkheden…

Zoals in de media te lezen is, zijn er mogelijkheden voor scholen om extra mensen in te huren voor ondersteuning in de klas.

Het rijk geeft deze mogelijkheid (betaald vanuit extra subsidies) om te zorgen dat kinderen extra instructie krijgen zodat onderwijstijd die in Coronasluiting verloren is gegaan ingehaald kan worden.

Ook wij hebben deze subsidie aangevraagd en toegekend gekregen.
Het maakt dat er elke dag extra ondersteuning in de groepen 1-2 mogelijk is.

Omdat er maximaal 2 volwassenen in de klas aanwezig mogen zijn, betekent dit dat er naast de vaste eigen leerkrachten in 1-2 A meester Koen of juf Sabrina aanwezig zijn. En in 1-2B juf Eldina of juf Denise. Juf Eldina is nieuw op onze school. Onderstaand stelt zij zich daarom aan u voor.

De leerkrachten hebben een plan gemaakt hoe deze extra hulp goed in te zetten. Kinderen zullen dus in kleinere groepjes werken met de leerkracht of ondersteunende volwassenen.

Ook in groep 3 hebben we geregeld dat er elke dag extra handen in de klas zijn. Ook daar dus extra instructie. In deze groep hebben we hulp van juf Lola (onderwijsassistente stagiaire) en juf Marjan (Plusjuf).

Nu ik toch schrijf over subsidies geeft dit een mooie kans om iemand in het zonnetje te zetten….

Serge Willemstein (vader van Ruby 1-2A) heeft mij in de loop van de tijd steeds geattendeerd op subsidies die beschikbaar kwamen voor het onderwijs. Dat is fijne hulp voor een schoolleider…
Naast dat hij het meisjesvoetbal organiseert en zijn fiets uitleent 😉 Dank je wel Serge!

Ik hoop dat je straks ook Diana zult vinden met goede tips, ideeën, complimenten en initiatieven. Want ook zij kan deze straks goed gebruiken!