De mening van de leerlingenraad; ‘dit willen ze zien als kwaliteitsimpuls voor de school’.

De mening van de leerlingenraad; ‘dit willen ze zien als kwaliteitsimpuls voor de school’.

Elk jaar eindigen we het schooljaar met de leerlingenraad samen thee drinkend met een lekker stukje taart er bij.

Natuurlijk wordt er dan ook druk vergaderd. De vraag hoofdvraag in de vergadering deze keer lag voor de hand…. wat moet de school behouden in aanpak ivm de (Corona) ervaringen van dit schooljaar??
De leerlingenraad bedacht het volgende:

• Geen ouders in de klassen bij het ingaan van de school (groepen 6-7-8)
• Verspringende schooltijden vinden de kinderen fijn (ook na Corona, het is rustig in school)
• Werken in Teams helpt. Niet meer de dagtaak op papier. Groep 4 tot en met 8. Kinderen kunnen dit prima denken ze en het is beter voor het milieu. Kinderen die dit wel willen kunnen het aan de leerkracht vragen.
• Werken met de dagtaak vinden ze goed
• Meer zelfstandigheid vasthouden
• Uitleg en hulp bieden aan kinderen die hier om vragen (dus ook hier zelfstandigheid geven)
• Het lezen van kinderen van hogere groepen met kinderen van lagere groepen vinden ze goed
• Groep 8 een dag met kleuters buiten laten spelen vinden ze ook een goed plan.
• Er zouden meer muzieklessen gegeven moeten worden
• Kinderen leren veel van gastlessen. Dus graag meer gastlessen. Dit zou door ouders gegeven kunnen worden, over hun beroep bijvoorbeeld. (voor algemene ontwikkeling/ burgerschapskunde)
• De groepen aan de kant van het speelplein willen minder overlast hebben van het buitenspelen. Kleuters zouden minder moeten gillen. (hier op aangesproken moeten worden)
• De gymles buiten bevalt goed. Dus ook dit meer doen in de toekomst
• Kinderen zouden elkaar les kunnen geven. Een leerling die goed is in rekenen of begrijpend lezen zou een les over kunnen nemen van de leerkracht.
• Kinderen zouden meer talen willen leren op school. Misschien ook van andere kinderen? (bijvoorbeeld van kinderen die 2 talig zijn)
• Voorlezen bij kleuters vinden kinderen heel leuk. Ze zouden dit thuis voor kunnen bereiden en dan een eigen boek van thuis mee kunnen brengen hiervoor.
• Kinderen vinden het leuk om met alle kinderen van school op de foto te gaan. Kan hier een drone voor gebruikt worden?
De leerlingenraad weet dat we hun mening heel serieus nemen en zeker niet zomaar naast ons neer zullen leggen. De meningen zullen begin volgend schooljaar meegenomen worden in de opstart vergadering die het team heeft. We zullen zoveel mogelijk zoeken naar mogelijkheden om de opmerkingen om te zetten naar praktische uitwerkingen.

Lieve leerlingen van de leerlingenraad, heel erg bedankt voor jullie inzet en hulp dit schooljaar!!