Dankwoord aan alle collega’s en ouders

Dit schooljaar is wederom een bijzonder jaar geweest. De aanpassingen vanwege Corona en de tijdelijke sluiting van scholen hebben veel creativiteit en flexibiliteit gevraagd van leerkrachten, leerlingen en ouders. Het betekende een andere manier van onderwijs en een andere manier van contact hebben met elkaar. Dat was in veel gevallen aanpassingen doorvoeren en met elkaar tot oplossingen komen. De inzet die mijn collega’s hebben getoond en de fijne samenwerking die zij hebben ervaren met jullie als ouders, maken dat we met elkaar voor hetzelfde doel konden gaan, namelijk de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Daar wil ik jullie voor bedanken. Vanaf het moment dat ik binnen kwam, voelde ik de fijne sfeer op school. Ondanks het feit dat ik lang niet met alle ouders persoonlijk kennis heb kunnen maken, ervaar ik jullie betrokkenheid en interesse.

Een extra woord van dank wil ik richten op de hulp- en klassenouders. Dankzij jullie ondersteuning kunnen veel activiteiten geregeld worden en nemen jullie zorgen uit handen van de leerkrachten.

 

Vanaf deze plek wil ik een ieder een fijne en zorgeloze zomer toewensen en hoop ik iedereen op de eerste schooldag weer te mogen verwelkomen.

 

Vriendelijke groet,
Diana Nolen