Corona protocol voor start schooljaar bekend, dit zijn de regels:

Ook in september zullen volwassenen 1,5 meter afstand moeten houden.
De school moet hiervoor met een Triage systeem werken zoals bijvoorbeeld kappers dit doen.
Ouders komen zo min mogelijk in school. Alleen als ze een afspraak hebben voor gesprek mogen ze naar en in school komen.
Voordat ze binnen kunnen komen (via de voordeur van het RaJuBiBoS) is het de bedoeling dat ze een lijst invullen. Via de vragenlijst kunnen we weten of de mensen die binnenkomen ook echt gezond zijn en geen gevaar vormen voor de gezondheid van de andere mensen in school.
De vragenlijst moet dan ingeleverd bij de leerkracht waar ze een afspraak mee hebben.
Wij moeten de lijst een poos bewaren.
Mocht er onverhoopt Corona uitbreken in school, dan worden de lijsten gebruikt om mensen te traceren/ informeren.

Het protocol schrijft nog steeds voor dat mensen met Corona gerelateerde klachten het gebouw niet in mogen. Dus ook leerkrachten die verkouden zijn, koorts hebben of benauwd zijn kunnen niet werken.
Als er geen vervanging te regelen is voor deze leerkrachten, zullen de kinderen weer online les krijgen thuis. (Ervan uitgaand dat de leerkracht in kwestie hiertoe in staat is. Is de leerkracht te ziek om online les te kunnen geven, dan vervallen de lessen helemaal).

Omdat ouders wel weer het gebouw in mogen, kunnen we ook weer werken met ouderhulp (waar noodzakelijk). Pleinwacht is een van die noodzakelijke ouder hulp. Met ingang van het nieuwe schooljaar verwachten we dus weer dat ouders helpen bij het toezicht tijdens de lunchpauze.
Na de Coronasluiting hebben leerkrachten dit toezicht helemaal overgenomen, waardoor zij geen lunchpauze hadden. Dit is tegen de CAO regels, dus kunnen we dit niet blijven doen.

School kan met verspringende starttijden blijven werken om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel volwassenen tegelijk bij school verzamelen. Daarom zullen we dit ook blijven doen. Wel willen we wat strikter zijn met de starttijden. Zodat we hier niet teveel onderwijstijd verliezen.
Kinderen van de groepen 5 tot en met 8 vragen we om zelfstandig/ zonder ouders naar school te komen.
De groepen 1 t/m 4 kunnen tot aan de klasdeur (voor groep 4 schooldeur) worden gebracht.
Ouders kunnen helaas nog niet mee naar binnen. We begrijpen dat dit voor jonge kinderen en hun ouders lastig is. We zullen zeker de eerste weken voldoende tijd nemen bij de klasdeur om afscheid te nemen.