Cito wordt afgenomen, dus ouderportaal gaat dicht

De citotoetsen worden weer afgenomen
Dit keer worden de resultaten ingevoerd en blijven ze ook staan.
Vorige keer hebben we de cito afgenomen maar de resultaten uit het leerlingdossier gehaald.
Toen vonden we dat er te weinig onderwijstijd was geweest om de resultaten mee te kunnen laten tellen voor het dossier van de kinderen.
Dat is dit keer anders. Er is tussen de vorige toetsing en deze toetsing ruim voldoende onderwijstijd geweest, dus we laten de resultaten staan.

We zetten het ouderportaal wel tijdelijk dicht.
Omdat de toetsen niet bij iedereen tegelijk afgenomen wordt en niet door iedereen tegelijk ingevoerd in het systeem. Om onrust te voorkomen zetten we het portaal dicht m.b.t. de citotoetsen.
De resultaten van de methodetoetsen blijven wel zichtbaar.

Zodra het ouderportaal voor citotoetsen weer open gaat, geven we een seintje.