Cito toetsen

Cito toetsen

Deze maand wordt er weer gestart met de afname van Citotoetsen.
Citotoetsen geven beeld van het lange termijn geheugen van de kinderen.

Via methode toetsen, toetsen we of de lesstof die de week of de weken ervoor behandeld is, goed begrepen is door de kinderen. Als blijkt dat dit niet zo is, wordt de stof opnieuw en zo nodig aangepast aangeboden.

Bij de uitslag van Citotoetsen kijken we of de stof die behandeld is ook in andere context door de kinderen herkend, begrepen en toegepast wordt. De stof in de toetsen is op basis van de door onze regering verplichte vakken en kerndoelen opgezet.
De toetsen worden ook landelijk gemaakt, waardoor we kunnen vergelijken hoe onze kinderen scoren ten opzichte van andere kinderen in het hele land.
De onderwijsinspectie houdt in de gaten hoe de school presteert op Citotoetsen.
(Natuurlijk houdt de inspectie ook in de gaten hoe wij als school bezig zijn met de kwaliteit van ons onderwijs op gebied van sociale ontwikkelen en veiligheid. End.. Of we wettelijke documenten op orde hebben (schoolgids en schoolplan) enz. Enz. )

Zodra wij de Citotoetsen af gaan nemen, zetten we het ouderportaal mbt leerresultaten dicht. Dit doen wij omdat de leerkrachten op verschillende momenten in het dossier werken. We willen voorkomen dat de ene ouder wel al resultaten kan zien en de andere ouder niet. Dit kan nl onrust veroorzaken en dat is niet nodig.

We proberen de Citotoetsen niet belangrijker of spannender te maken dan ze zijn. Maar voor een goed/ reëel beeld van de onderwijsresultaten is het wel handig als kinderen goed uitgerust aan de toetsen werken. Misschien dat u als ouders hier rekening mee kunt houden?