Cito mei 2022

In de week van 16 en 23 mei worden de Cito eindtoetsen afgenomen voor de vakken: rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. De toetsen geven ons een beeld van de mate waarin de leerlingen geprofiteerd hebben van het onderwijsaanbod. Na afname zullen we de resultaten analyseren, zodat we het eerste half jaar van het komende schooljaar 2022-2023 ons onderwijs weer goed kunnen vormgeven.

De resultaten van Cito (groep 3 t/m 7) krijgt u van ons in het rapport van juni 2022. Van de periode van afname tot het rapportgesprek zal het ouderportaal tijdelijk de Cito gegevens niet weergeven.