Cito

De komende weken worden de Cito Midden toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Het doel van de toetsafname is het monitoren van ons onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen. De toets is geen afrekeninstrument, maar laat zien waar een kind op didactisch gebied goed in is en waar het zich nog in kan ontwikkelen. Zo weten wij op welke gebieden groepen of specifieke leerlingen mogelijk extra aandacht of uitdaging nodig hebben.