Centrum voor Jeugd en Gezin/schoolmaatschappelijk werk

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Iris den Otter en ik ben de schoolmaatschappelijk werker van de Koningin Julianaschool.
Maakt u zich zorgen om, of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.

U kunt met de meest uiteenlopende vragen terecht bij mij, hieronder vindt u een greep uit veelvoorkomende vragen:
• Opvoedingsvragen;
• Scheidingsproblematiek;
• Pesten of gepest worden;
• Zelfvertrouwen/ faalangst;
• Moeite met contact maken en/of onderhouden;
• (Plotselinge) gedragsverandering;
• Rouwverwerking;
• (seksuele) Kindermishandeling;
• Omgaan met bijvoorbeeld ADHD of autisme;
Ik kan informatie en advies geven en/of begeleiden bij de hulpvraag. Indien nodig kan ik ook doorverwijzen naar andere (gespecialiseerde) hulpverlening.

Aanmelden kan via de intern begeleider van de school, maar u mag ook rechtstreeks contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

De volgende datum zal ik aanwezig zijn op school:
6 en 20 september 2021 van 13.00 u tot 15.00 u.
Op een later moment volgen er nieuwe tijden.

Met vriendelijke groet,
Iris den Otter

06-25076406
iris.denotter@meevivenz.nl
www.cjgzwijndrecht.nl