Brief RaJuBiBos verkeerssituatie

Beste ouder(s),

Regelmatig krijgen beide scholen en Yes! van ouders een klacht of verzoek of vraag iets aan de gevaarlijke verkeerssituatie te doen bij de parkeerplaats voor het RaJuBiBos. De klachten gaan met name over ouders die hun auto voor en na schooltijd buiten de parkeervakken neerzetten.

Bij de ingang van de straat staat een verkeersbord dat duidelijk maakt dat parkeren buiten de vakken niet toegestaan is. Helaas zijn er behoorlijk wat ouders die zich niet aan deze regel houden. Auto’s blokkeren hierdoor gedeeltelijk de smalle weg die voornamelijk een fietsstraat is. Om zo het fietsen naar school veilig mogelijk te maken voor kinderen en hun ouders.

Daarbij zijn er ook ouders die hun auto gedeeltelijk op de stoep zetten. Hierdoor blokkeren ze gedeeltelijk de stoep waarover kinderen en ouders naar school toe komen. Het veroorzaakt gevaarlijke situaties.

Ook willen we u er weer op attenderen dat fietsen op het stuk voor Midden In niet is toegestaan, het is een voetpad.

Beste ouders, kom lopend of fietsend naar school.

Is dit niet mogelijk, parkeer dan in de vakken. Zijn deze vol? Een stukje verderop in de straat is parkeergelegenheid genoeg. Het is echt niet nodig om verkeersregels te overtreden of verkeerssituaties onveilig te maken.

Tot slot is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, laten we elkaar ook aanspreken op onveilig of ongewenst gedrag.

Vriendelijke groet,

Diana Nolen (KJS)
Annemiek Robben (Yes!)
Anneke v.d. Pol (Rank)