Bijzondere omstandigheden

Op 30 en 31 januari is er sprake van bijzondere omstandigheden.
Dan voeren wij actie op school.
Wij staken niet.
Dit doen we omdat de kinderen op maandag en dinsdag ook al vrij zijn in verband met studiedagen… we willen kinderen niet teveel lestijd laten missen.
(maar ook omdat sommige leerkrachten 2 dagen salaris niet kunnen/willen missen).

We begrijpen dat het voor kan komen dat ouders gebruik willen maken van deze bijzondere omstandigheden en ervoor kiezen om hun kind een of twee dagen niet naar school laten gaan.
Het is dan belangrijk dat u dit vooraf meldt bij de leerkracht. Op die manier voorkomen we dat kinderen zonder toezicht buiten school maar ook buitens huis zijn.
Verder begrijpen we dat er gekozen kan worden voor een hele dag bijzonder verlof. Het is niet de bedoeling dat kinderen een halve dag naar school komen.

Laat u aan de leerkracht weten als uw kind bijzonder verlof geniet?
(dit kan via Parro direct bij de leerkracht van de klas)