Bijscholing Team

Afgelopen week is het team bij elkaar gekomen voor scholing.

Samen is er gekeken naar de leer resultaten die onze kinderen afgelopen jaar behaald hebben. Hoe komt het dat de resultaten zo waren? Wat hebben leerkrachten gedaan? Wat ging er goed en wat kan er beter? (Deze manier van werken heet trendanalyse, het is onderdeel van het feit dat we kijken wat een kind nodig heeft (handelingsgericht werken) om vervolgens te kijken hoe de leerresultaten verhoogd kunnen worden (opbrengstgericht werken)).

Natuurlijk vinden we het belangrijker dat kinderen (en volwassenen!) zich prettig voelen bij ons op school. Want als het (pedagogisch) klimaat niet goed is, ontwikkelen kinderen zich niet voldoende en de volwassenen ook niet. Daar hebben we voor het schooljaar begon al samen over gesproken en geleerd.

Ook afgelopen week hebben we daar als team over gesproken. Dit was naar aanleiding van de informatie avond waarin we in een groep geconfronteerd zijn met ouders die kritische vragen stelden op een dergelijke manier dat het voor de leerkracht lastig werd. Verschillende van de aanwezige ouders hadden onvoldoende in de gaten dat de leerkracht, alleen voor de groep volwassenen zich aangevallen voelde, de avond was lastig voor de juf. Als team hebben we besproken hoe we onze grenzen aangeven in een dergelijke situatie. Maar ook hoe we elkaar kunnen steunen als ouders op een aanvallende of weinig respectvolle manier communiceren.

In het team hebben we vorig schooljaar gesproken over werkdruk en schoolontwikkeling. Daar is toen uitgekomen dat we als team willen kijken naar verschillende manieren om de KJS nog beter te maken.

Van moeten naar willen is een onderdeel dat we benoemd hebben.

We gaan lopende het schooljaar kijken hoe we het onderwijs zo in kunnen richten dat we als leerkrachten meer en meer dingen doen omdat we ze willen doen (ze nut hebben voor beter onderwijs) en op de manier dat we ze willen doen (geen overbodige of inefficiënte werkzaamheden). Ook voor de leerlingen willen we hier nog verder naar kijken. Hoe kunnen kinderen leren op een manier dat ze willen zonder dat ze heel veel moeten…

Natuurlijk zijn we er ons van bewust dat we zowel als volwassenen als onze kinderen het nodige moeten, gewoon omdat we met 200 in een gebouw bij elkaar zijn en dit goed en veilig moet verlopen. Of omdat er nu eenmaal het nodige geleerd moet worden…. Maar we denken dat het voor iedereen fijner en beter zal verlopen als we zoeken naar kansen om het beter te doen en op dit gebied zien we kansen.

Op vrijdagmiddag hebben we geleerd door samenwerking binnen OZHW voor PO en VO (Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs). OZHW is ons bestuur. Samen met ongeveer 800 andere docenten van ons bestuur hebben we een studiemiddag gevolgd vol workshops en netwerken waar we vooral van elkaar geleerd hebben.