Bewegen op de KJS hoe doen wij dat?

Dat het belangrijk is dat kinderen veel bewegen is volop in het nieuws geweest de afgelopen week.

Bewegen is gezond en goed voor een kind. Dat kinderen meer leren als ze veel ruimte krijgen om te bewegen weten wij ook op de KJS.

Om al deze redenen zijn wij op school veel bezig met bewegen.

Elke dag spelen de kinderen 45 minuten op het plein. Tijdens deze pauzes zijn er geen mobiele telefoons in gebruik. We zijn (nog steeds) erg blij dat ons plein vol staat met uitdagende klim, klauter en speelmaterialen waar volop door de kinderen gebruik van wordt gemaakt.

Naast de ‘vaste’ speeltoestellen, zijn er doeken, touwen, elastieken en voor de jongere kinderen karren en fietsen om mee te spelen.

Toppie Sport biedt een nieuw programma aan: Sport in de pauze, waar ook onze school gebruik van maakt.

Dat kan omdat we op dit moment de pauzes zo georganiseerd hebben dat er maximaal 3 groepen tegelijk buiten zijn. Hierdoor is er voldoende ruimte om voluit te spelen en bewegen op het plein (Voorheen waren we in de middagpauze met 4 groepen tegelijk op het plein, in de leerlingenraad hebben kinderen aangegeven dat dit te druk was. Naar aanleiding hiervan hebben we de organisatie aangepast. We hopen dat we voldoende ouderhulp blijven krijgen voor toezicht op het plein zodat we deze manier van werken kunnen handhaven).

Naast het spelen op het plein wordt er in de klas elke dag tijd genomen voor bewegingsactiviteiten als Braingym en energizers. Spelletjes waar de links-rechts combinaties van bewegen veel aandacht krijgen of spelletjes waar het sociale element erg belangrijk is.

Ook hebben we op onze school aandacht voor het leerproces van kinderen waar we aansturen op veel zelfstandigheid en zelfbepaling. We proberen de klas en de dagactiviteiten dan ook zoveel mogelijk zo in te richten dat kinderen zelf kunnen pakken wat ze nodig hebben om in hun leerproces aan de gang te gaan.

Twee keer per week hebben alle kinderen een gymles. Op maandagen onder leiding van Toppie Sport of onder leiding van de eigen leerkracht. (om dit kwalitatief goede bewegingsmomenten te laten zijn, heeft ons bestuur OZHW voor alle leerkrachten verplicht gesteld dat zij bevoegd en bekwaam zijn om gymlessen te geven. Om deze reden volgen momenteel vier van onze leerkrachten de gymopleiding).

Op donderdagen gymmen onze kinderen onder leiding van een vakleerkracht gym.

Toppie Sport biedt daarnaast na schooltijd regelmatig bewegingslessen/activiteiten aan. Deze staan op de jaarkalender van school. We hopen dat veel kinderen dit schooljaar weer mee zullen doen aan deze gratis activiteiten na school!

Jaarlijks doen we mee aan het voetbaltoernooi, de Verkerkloop en de avond 4 daagse.

Tot slot proberen we zoveel mogelijk samen te werken met aanbieders in het dorp die ons opzoeken voor proeflessen/workshops. Zo biedt bijvoorbeeld tennisvereniging Heer Jan elk jaar een gratis tennisles aan voor verschillende groepen.

U leest er is veel bewegingsaanbod op onze school.

Heeft u nog ideeën en tips voor meer bewegen op school, dan horen of lezen wij deze graag!