Bericht van de leesspecialist

Sinds vorig schooljaar ben ik leesspecialist op de KJS. Samen met de intern begeleider bekijken we de voortgang van het technisch lezen en begeleid ik leesgroepjes. Lezen is erg belangrijk en daarom vinden wij het van belang om de ouders ook te betrekken bij het leesproces. Een aantal keer per jaar zal ik daarom informatie delen over het technisch lezen.

Marjolein Tims, leerkracht groep 4

 

Wat is technisch lezen?

Bij technisch lezen gaat het erom dat uw kind de letters die het ziet, kan samenvoegen om zo te komen tot het maken van een woord.

Groep 3

We zijn gewend dat kinderen in groep 3 leren lezen door te ‘hakken en plakken’. Spellend lezen noemen we dat. In het leren lezen en ook in de methode Veilig Leren Lezen speelt het ‘zoemend lezen’ een belangrijke rol. Dit houdt in dat je kind tijdens het lezen van een woord de klanken aanhoudt en verbindt, bijvoorbeeld ‘vvvisss’. Daardoor gaan ze sneller ‘vloeiend en vlot’ lezen. Het ‘hakken’ blijft belangrijk, maar dan vooral voor het spellen (schrijven van woorden). Gebruik het zoemend lezen om je kind te helpen moeilijke woorden te lezen of als het problemen heeft met de leesrichting. Doe zelf zachtjes mee.

Groep 4 t/m 8

In groep 4 start het voortgezet technisch lezen. Het gaat dan om vlot en vloeiend lezen van steeds moeilijkere woorden/ teksten.

Tip

  • Maak van het voorlezen thuis een gewoonte, bijvoorbeeld dagelijks voor het slapen gaan.
  • Laat het kind het (voorlees) verhaal uitkiezen. Maak er een gezellig momentje van.
  • Praat met uw kind over het (prenten) boek. Bijvoorbeeld:

Hoe zou het verder gaan?

Wat zou jij doen?

Kun je vertellen waar het verhaal over gaat?

Wie zou jij willen zijn en waarom?

  • U helpt uw kind tijdens het lezen. Door soms een stukje voor te lezen en laat daarna uw zoon/dochter hetzelfde stukje lezen.