Bereikbaarheid school/leerkrachten

Mocht u vragen, mededelingen of opmerkingen hebben dan zijn wij op schooldagen tussen 8.00-16.30u telefonisch bereikbaar op ons nummer 078 6774375.
U kunt ons ook
e-mailen via
info@kjs-heerjansdam.nl of diana.nolen@ozhw.nl.  

Leerkrachten kunt u via e-mail, Parro of telefonisch bereiken. Tijdens de informatie avond wordt verteld welke zaken via welk kanaal lopen. 
Indien u vragen heeft voor de administratie dan kunt u Leontine e-mailen op leontine.hemmes@ozhw.nl. Bij haar binnenlopen mag ook; ze werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.