Belangrijk bericht over inlogcodes en Teams gebruik!!

Alle leerlingen van onze school ontvangen een OZHW e mailadres met inlogcode. Dit mailadres is belangrijk voor het gebruik van Teams.
Teams gebruiken wij voor de lessen op school, maar ook voor thuiswerk. Als kinderen thuis moet blijven is het de bedoeling dat ze inloggen op Teams. Daar worden de online lessen gegeven. Maar ook worden er dagtaken klaargezet en kan er werk worden ingeleverd.

Het is de bedoeling dat dit werken in Teams op een laptop gebeurt. Het werk kan niet op een telefoon worden gedaan. Reken opgaves, spellingopdrachten enz enz kunnen op een telefoon niet voldoende worden gevolgd dan wel beantwoord. Het leerrendement is niet groot genoeg als kinderen lessen volgen of opdrachten maken op een telefoon.

Als een kind thuis moet werken en er is geen laptop beschikbaar dan kan deze worden geleend van school. Hier wordt dan een leencontract voor opgesteld. Dit moet door ouders worden ondertekend.

Ook wordt Teams gebruikt voor informatieavonden, rapportage gesprekken enz enz.
Tot slot is het e mailadres en de toegang tot Teams van toepassing zo lang een kind op een OZHW school zit. Mocht een kind doorgaan naar bijvoorbeeld het Dalton lyceum, Focus beroepsacademie, het Walburgcollege, het Maximacollege of een van de andere OZHW VO scholen, dan gaat het e mailadres met inlogcode mee.

De inloggegevens zijn dus belangrijk en lange tijd nodig. We horen nu nog regelmatig dat de inloggegevens kwijt zijn geraakt.
Ook horen we tot onze schrik dan kinderen lessen volgen op de telefoon.
We hopen dat ouders naar aanleiding van dit bericht begrijpen dat de gegevens belangrijk zijn en de te volgen lessen ook.
We zullen bovenstaande overigens ook met de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 bespreken.