AVG stand van zaken

Zoals u weet verzamelen wij van alle ouders toestemming voor gebruik van beeldmateriaal. Deze toestemming hebben wij nodig om aan wettelijke verplichtingen mbt de AVG te kunnen voldoen.

Op dit moment hebben de meeste ouders hun toestemming via Parro ingevuld. Daar zijn we blij mee!

Helaas zijn we er nog niet; we missen van verschillende ouders toch nog de nodige informatie.

De leerkrachten zullen ouders waardoor nog geen toestemming geregistreerd is, tijdens de ouder-vertelgesprekken vragen dit alsnog te doen.

Mocht het dan nog steeds niet gelukt zijn om toestemming te registreren, dan zal onze administratieve medewerkster: Gerdi ter Heegde ouders gaan benaderen om te bespreken hoe toestemming alsnog geregistreerd kan worden.

Het is het eerste schooljaar dat wij toestemming van ouders verzamelen, maar niet het laatste! Elk jaar moet school opnieuw ‘schriftelijke’ toestemming van de ouders hebben.

We gaan er vanuit dat het elk jaar gemakkelijker zal worden, -voor zowel ouders als school-,  om de toestemming georganiseerd te krijgen.

Als we van alle kinderen van de groep weten wat de toestemming voor gebruik van beeldmateriaal is, zullen we nieuwe groepsfoto’s maken zonder vermomming (we begrepen nl van verschillende ouders dat ze dat toch leuker vinden dan met vermomming).