Artikelen door Gerdi Ter Heegde

Kom in de klas dag

Op woensdag 20 maart is het weer zover. Dan organiseren wij onze jaarlijkse Kom in de klas dag. Deze dag is beter bekend als Opa en Oma ochtend. De bedoeling van de Kom in de klasdag is nl dat opa’s en oma’s op bezoek komen in de klas van hun kleinkind. Omdat niet alle kinderen […]

Parkeren buiten de vakken……

Voor de voorjaarsvakantie kreeg school een aantal mails van een vader die zijn buik vol heeft van ouders die hun auto voor en na schooltijd buiten de parkeervakken neerzetten. Bij de ingang van de straat staat een verkeersbord dat duidelijk maakt dat parkeren buiten de vakken niet toegestaan is. Helaas zijn er behoorlijk wat ouders […]

OR zoekt een nieuw lid

De OuderRaad (OR) van onze school is op zoek naar een nieuw lid. De OR komt een paar keer per schooljaar bij elkaar voor een vergadering. Daarnaast zitten de leden in een voorbereidingsgroepje van feesten die er op school gevierd worden. En de OR leden zijn als dit voor hen mogelijk is op de feesten […]

Week van het openbaar onderwijs 18-22 maart

Onze school is een openbare school. Dit betekent dat op onze school de volgende openbaar onderwijs kernwaarden van kracht zijn: Kernwaarden openbaar onderwijs De openbare school heeft plaats voor ieder kind. In de wet heet dit ‘algemeen toegankelijk’. De openbare school is daarom hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’. Op de openbare school worden kinderen zo goed mogelijk […]

6 maart luizendag

Op 6 maart was het Luizendag. In 2010 heeft het landelijk steunpunt Hoofdluis deze dag bedacht. Met het idee: als iedereen op één dag waar nodig hoofdluis behandelt, dan zijn we er met z’n allen in een keer vanaf! Op school boffen wij met een aantal Luizenmoeders. Na elke vakantie pluizen zij de haren van […]

Leerlingen geven onze school een 8.8

Leerlingen geven onze school gemiddeld een 8,8 en daar zijn wij trots op! Voor de voorjaarsvakantie hebben we aan de leerlingen van de groepen 6 -7 en 8 gevraagd om een tevredenheid enquête in te vullen. We gebruiken hiervoor een landelijke enquête die ons aangeboden wordt door het ministerie van onderwijs via Scholen op de […]

Stichting Vrienden van de KJS heeft ANBI status!

Op woensdag 20 februari heeft Stichting Vrienden van de KJS de ANBI status gekregen! Dat is reden voor feest! De bestuursleden hebben die avond dan ook samen taart gegeten en overlegd hoe verder. Want nu de stichting de ANBI status heeft kan ze echt aan de slag. Bedrijven kunnen benaderd worden voor sponsoring of donaties. […]

Verslag MR

Op 29 januari is de MR weer bij elkaar gekomen. Door ziekte van haar zoon kon Natasja helaas niet aansluiten. Verder waren alle MR leden aanwezig. De MR heeft haar leden geïnventariseerd en de zittings duur. Natasja zal volgend jaar geen MR lid meer zijn omdat haar zoon dan naar het VO is uitgestroomd. De […]

Start Kind Centrum Nova Heerjansdam

Sinds 10 januari jongstleden vormen de KJS en Yes! kinderopvang samen Kind Centrum Nova Heerjansdam. Dit betekent dat we samen werken aan een pedagogische lijn binnen de peuterspeelzaal en de school. Samen met pedagogisch medewerksters en leerkrachten vormen we een team. Kennis wordt over en weer gedeeld. Samen praten we over de dagelijkse dingen die spelen, […]