Artikelen door Gerdi Ter Heegde

Laatste periode!

De laatste periode van het schooljaar is gestart. Natuurlijk hebben onze kinderen nog een lekker weekje vrij in juni aansluitend op tweede pinksterdag (10 tot en met 14 juni). Dat breekt de laatste lange lesperiode naar de zomervakantie wel een beetje. In totaal is er dit schooljaar nog  9 weken school te gaan. Dat betekent […]

Meester Stan

Dit schooljaar heeft de KJS te maken met twee langdurig zieke leerkrachten. Dat valt natuurlijk niet mee. Het is vooral heel vervelend voor de leerkrachten die uitvallen. (Juf Jeannine en juf Kirsten). Maar ook voor het team en de kinderen is het wegvallen van een fijne vertrouwde leerkracht een opgave. We zijn heel blij dat […]

Uit de godsdienstles

Na de voorjaarsvakantie mochten de kinderen die dat wilden, met een hand in de verassingsdoos voelen en raden waarover ze dachten dat de lessen de komende tijd zouden gaan. Een aantal kinderen wisten goed te raden wat er in de doos zat. Uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat de verhalen over natuur zouden […]

Technieklessen van meester Jasper

Wekelijks komt meester Jasper bij ons techniekonderwijs geven. De ene week geeft hij les aan groep 3, 4 en 5 en de andere week aan groep 6, 7 en 8.  Gerdi sprak met hem over de technieklessen. Wat leren kinderen in techniekles? Ze leren een concreet doel te verzinnen (bijvoorbeeld: een huis bouwen van hout) […]

Mooi bericht over technieklessen

Vrijdag 29-03 ontvingen wij dit bericht per mail: (met een paar kleine AVG aanpassingen) Beste Godelieve, Laatst sprak ik meester Jasper om hem te bedanken voor die leuke technieklessen. Al pratende vertelde hij me zo het een en ander over de achterliggende gedachte. Zo gaf hij het voorbeeld dat wanneer kinderen bij hem komen om […]

Wat is burgerschapskunde?

De wet voor het basisonderwijs schrijft school voor wat ze aan lessen moet verzorgen. Met betrekking tot burgerschap staat er het volgende vermeld: De burgerschapsopdracht: wet en regelgeving 27-2-2015 Wet Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. In de onderwijswetten (Artikel 8 […]

Verslag MR

Op 4 april kwam de MR bij elkaar. Dit keer met een volle agenda, dus er is flink doorgewerkt! (gelukkig was het toch ook weer heel gezellig). De uitslag van de godsdienst enquête is besproken. De uitslag was vrij duidelijk. Ouders vinden dat de Protestants Christelijke lessen onder schooltijd gegeven moeten worden zoals dit nu […]

Wie is de mol?

Nog niet zo lang geleden stond er een uitgebreid stuk in de krant over een school waar het spel Wie is de Mol werd gespeeld. Nu doen wij dit op school al langere tijd. Omdat dit voor veel ouders nieuw was een klein stukje informatie hierover. Op school volgen wij de sociaal emotionele ontwikkelings methode […]

Schoolzone Sportlaan; bankje en betonplaat

De gemeente heeft besloten de Sportlaan ter hoogte van Midden Inn en het RaJuBiBiBoS duidelijke schoolzone te maken. Dit zullen ze doen door de bestrating aan te passen. Er komt een betonplaat met afdruk. Daarnaast komen er 2 bankjes met afdruk. De ontwerpen van zowel de betonplaat als de bankjes zijn gemaakt door leerlingen van […]

Opvolger voorzitter OR gevonden, nieuwe leden op komst?

Op 18 maart is de OuderRaad (OR) weer bij elkaar gekomen voor vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden de feesten die geweest zijn geëvalueerd en de feesten (of activiteiten) die er aankomen voorbereid. Het zijn gezellige vergaderingen waar voornamelijk de lijnen uitgezet worden. Het echte voorbereidende werk wordt vaak in kleinere groepjes gedaan. Op 18 maart […]