Als een kind of een groep een extra steuntje kan gebruiken

Wij weten op school dat het erg belangrijk is dat kinderen zich goed en gelukkig voelen in de klas. Leren gaat hierdoor beter en/of andersom: als kinderen niet gelukkig zijn, zit dit het leerproces in de weg.

Hoe het gaat in elke groep, houden we dan ook goed in de gaten. Is de sfeer goed? Werken de kinderen goed en positief samen?
Wanneer dit in een groep wat minder gaat; wat is er aan de hand en wat is er nodig om dit te veranderen?

In eerste instantie proberen we de dingen zelf en samen op te lossen.
Lukt dit in onze ogen onvoldoende dan schakelen we hulp in van buitenaf.
Als we dit doen, dan weten ouders dit. We stellen ouders dan op de hoogte van wat wij denken dat er speelt en hoe we hier mee aan de slag gaan.
Dit doen we schriftelijk maar meestal organiseren we ook een ouder bijeenkomst. (soms in de vorm van koffiedrink momenten, soms in de vorm van een ouderavond).

Extra ondersteuning komt elk jaar in elke klas voor. Meestal is dit individueel, soms in kleine groepjes en heel soms met de hele groep.
Al deze manieren van werken zijn op maat voor de leerlingen en de groep.
Alles bij elkaar is dit onderdeel van passend onderwijs.

Wij zijn blij dat we op de KJS betrokken ouders hebben die op gesprek komen en informatiebijeenkomsten bijwonen, wanneer de school aangeeft dat er verbeteringen mogelijk zijn.
Passend onderwijs kan niet zonder de hulp van ouders.