Afrondende Nieuwsflits

Hij stond niet gepland een Eindflits.
Maar door Corona zal deze toch nodig zijn.

We weten nl. sinds gisterenavond dat we na de vakantie nog te maken gaan hebben met een protocol waar wij ons aan moeten houden. De 1,5 meter maatregelen voor volwassenen zijn immers nog niet opgeheven. Dit zal dus ook na de zomervakantie nog consequenties hebben voor onze organisatie.

Komende weken gaan we besluiten of we ook volgend schooljaar zullen starten/werken met verspringende starttijden. (Wat vindt u? Is dat een goed plan? U kunt uw mening hierover laten weten via de vragenlijst eerder genoemd in deze Nieuwsflits)

Ouders zullen in september waarschijnlijk ook de school nog niet in mogen, we gaan zoeken naar meer permanente oplossingen voor zaken als de Pleinwacht.

De Eindflits die we u toe zullen gaan sturen zal in het teken staan van het begin.
Hiermee bedoelen we natuurlijk het begin van het nieuwe schooljaar.